Satelītu televīzijas pakalpojumi

Latvijā plašāk popularizētais satelītu televīzijas piedāvājums nāk no VIASAT, tomēr ir arī virkne citu satelītu, kuri ir uztverami visā LR teritorijā, tai skaitā arī liels vairums bezmaksas kanālu. Piedāvājam:

  • konsultācijas atbilstošāko un izdevīgāko satTV izvēlē,
  • veicam satelītu antenu un iekārtu uzstādīšanu,
  • daudzdzīvokļu ēkās pieslēgsim VIASAT ievērojami izdevīgāk, nekā to piedāvā VIASAT standarta pakalpojums,
  • ierīkojam NTV+, Tricolor, INET-SAT-tooway un citus satelītu pakalpojumus.

Īpaši izdevīgi (par santīmiem) šie pakalpojumi ir pieejami daudzdzīvokļu ēkās. Precīzas darbu izmaksas ir iespējams noteikt iepazīstoties ar situāciju Jūsu ēkā, veicamo darbu apjomu un potenciālo lietotāju skaitu. Esošā TV tīkla un antenu problēmas izvērtējums Jūsu ēkā, kā arī konsultāciju sniegšana ir bez maksas.

Pieteikt pakalpojumu vai pieprasīt papildinformāciju