Virszemes televīzijas pārbaude, regulēšana
ierīkošana un uzturēšana

Tā kā kabeļu televīzija pārklāj niecīgu LR teritorijas daļu, tad virszemes TV kopā ar satelītu ir divas vienīgās iespējas, kas šobrīd ir pieejamas plašā Latvijas teritorijā. Turklāt vienīgi virszemes TV piedāvā 4 bezmaksas kanālus un atšķirībā no VIASAT, nepieprasa slēgt līgumu ar ilgstošām saistībām. Tomēr visas šīs virszemes TV priekšrocības nav pieejamas tajās vietās un tajās ēkās, kurās ir novecojusi, jaunajiem apraides standartiem neatbilstoša TV antenu un kabeļu sistēma vai ir apgrūtināta TV signāla uztveršana.

Piedāvājam veikt:

  • mājas esošā iekšējā TV tīkla un antenu testēšanu un regulēšanu,
  • jaunu TV antenu un mājas iekšējā tīkla ierīkošanu,
  • antenu un TV mājas iekšējā kabeļu tīkla apkalpošanu un uzturēšanu.

Īpaši izdevīgi (par santīmiem) šie pakalpojumi ir pieejami daudzdzīvokļu ēkās. Precīzas darbu izmaksas ir iespējams noteikt iepazīstoties ar situāciju Jūsu ēkā, veicamo darbu apjomu un potenciālo lietotāju skaitu. Esošā TV tīkla un antenu problēmas izvērtējums Jūsu ēkā, kā arī konsultāciju sniegšana ir bez maksas.

Pieteikt pakalpojumu vai pieprasīt papildinformāciju