Datu Drošība Pakalpojumu izvēle Datoru apkalpe Internets Drošība.lv - Sākums

Ārējais IT drošības audits uz speciāliem nosacījumiem.

Ja esat saņēmis norādi uz šo www lapu, tas nozīmē, ka speciāli Jums sagatavotas iespējas veidā vienas nedēļas laikā kopš paziņojuma saņemšanas ir iespējams pieteikt ārējo IT datoru sistēmu drošības auditu uz īpašiem nosacījumiem:

1. Bezmaksas IT drošības audits bez garantijas summas saskaņošanas. Šajā gadījumā pasūtītājam par izpildītajiem IT audita darbiem ir jāmaksā tikai tajā gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek atrastas konkrētas datorsistēmas kļūmes, ievainojamības, nepareizi, nedroši uzstādījumi un citi apdraudējumi. Pēc drošības problēmu indentificēšanas mēs atsevišķi vienojamies par veicamo drošības pasākumu un samaksas apjomu. Arī šajā brīdī pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt izpildītos drošības audita darbus. Ja pasūtītājs neapmaksā izpildīto darbu, tad viņš saņem tikai informāciju par atklāto ievainojamību raksturu un bīstamības pakāpi, līdz ar pierādījumiem, ja tādi ir nepieciešami, bet nesaņem nekādu konkrētāku informāciju un turpmākie darbi tiek pārtraukti. Tādejādi jebkurā gadījumā pasūtītājs kā minimums bez maksas saņem informāciju, kas raksturo viņa datorsistēmas drošības pakāpi. Ja notiek vienošanās par darbu apmaksu, tad pasūtītājs saņem pilnu informāciju un konsultācijas, kā arī nepieciešamo palīdzību, lai datorsistēma tiktu sakārtota atbilstoši nepieciešamajam drošības standartiem. Auditu bez garantijas summas saskaņošanas izpilda zemākā līmeņa IT drošības speciālisti un tas tiek veikts no pamata uzdevumiem brīvā laikā. Šis audita veids ir piemērots uzņēmumiem, kuriem nav ļoti izšķiroša savas datorsistēmas drošība, bet kuri bez maksas vai ar minimālu samaksu vēlas saņemt orientējošu informāciju par savas datorsistēmas drošības stāvokli. Darbi tiek veikti ar attālinātā drošības audita metodēm un ar piekļuves tiesībām, kas nav lielākas kā ikvienam Interneta lietotājam.

2. IT drošības audits ar garantijas summas saskaņošanu. Otrā, trešā un ceturtā līmeņa audits, ko izpilda attiecīgā līmeņa speciālisti tiek uzsākts tikai, iepriekš vienojoties par garantijas summas apjomu. Ja tiek iegūti pierādījumi par pasūtītāja pārbaudāmo datorsistēmu ievainojamībām, tad pasūtītājam ir jāapmaksā izpildītie darbi iepriekš saskaņotās garantijas summas apmērā. IT drošības audita izpildei uz šiem speciāliem nosacījumiem ir vairākas priekšrocības. Atšķirībā no formālā audita, kur drošības pārbaude notiek, novērtējot IT sistēmas atbilstību spēkā esošajiem standartiem pēc tādas vai citādas metodoloģijas, šeit pasūtītājs maksā tikai un vienīgi par reāli iegūto drošību. Šeit finansēts tiek nevis formāls darbs, bet konkrētie, iegūtie rezultāti, un tas ir izšķirošs priekšnosacījums, lai rezultāti būtu iespējami labākie. Šis audits būs piemērots tiem, kuriem svarīga ir savu datorsistēmu drošība.

3. Formāls IT drošības audits ir piemērots tiem, kurus mazākā mērā uztrauc savas datorsistēmās drošības stāvoklis, bet kuriem tāda vai citāda iemesla dēļ ir nepieciešams formāls datoru drošības novērtējuma atzinums. Šī audita ietvaros tiek veiktas standarta procedūras, lai pārbaudītu datorsistēmu atbilstību spēkā esošajiem standartiem. Audita izmaksas tiek aprēķinātas, vadoties no pārbaudāmo objektu skaita un patērētajām darba stundām.Vēlos pasūtīt bezmaksas ārējo IT drošības auditu BEZ garantijas summas.
Vēlos saņemt piedāvājumu ārējam IT drošības auditam AR garantijas summas saskaņošanu.
Vēlos saņemt piedāvājumu formālā IT drošības audita veikšanai.

Uz augšu

 
(c) 1996.—2017. Datu Drošība Tm
Tālr: +371-27893289; SMS: 2-789-32-72; E-adr: datu at drosiba.lv

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!