Darba iespējas "Datu Drošība" uzņēmumos

Biežāk aktuālākās vakances:

 • PHP programmētāji - šobrīd nav brīvas vakances, taču, ja iereģistrēsiet savu pieteikumu, tad drīzā nākotnē varētu būt jauni līgumdarbi šajā jomā un tad par to Jums tiks paziņots. Darba režīms ir brīvs, visus darbus 100% ir iespējams izpildīt gan no biroja, gan arī attālināti no jebkuras vietas caur internetu. Plašāku amata aprakstu skatīt zemāk.
 • Linux, openBSD vai Win serveru administrators.
  Visus darbus ir iespējams paveikt attālināti (no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets), darba slodze un darba grafiks - savstarpēji vienojoties. Ir iespēja apvienot šo darbu ar darbu citviet.
  Iesniegt pieteikumu
 • Datortīklu, datorsistēmu speciālists. Nepieciešama pieredze LAN, WiFi tīklu un Win datorsistēmu apkalpē. Priekšroka darbiniekiem ar Linux, BSD un/vai RouterOS pieredzi. Šis darbs nav sarežģīts, šo īsā laika var apgūt gandrīz jebkurš, kuram ir noturīga interese paaugstināt savu kvalifikāciju. Lielu daļu no darba ir iespējams paveikt attālinati. Pārsvarā ir brīvs darba režīms, darbiniekam pašam izvēloties sev ērtu darba laiku, konkrētos darbus saskaņojot ar apkalpojamajiem klientiem. Darbs piemērots tikai Rīgā vai Pierīgā dzīvojošiem. Šim amatam ir darbs pie klientiem vai citos objektos, tamdēļ priekšroka tiks dota kandidātiem, kuriem ir savs auto. Par kvalitatīvu darbu atalgojums ir augstāks, neka vidēji citur + pieklājīgas piemaksas par sava auto izmantošanu. Pieteikuma anketa.
 • Datorgrafikas dizaineris. Ir atsevišķi līgumdarbi, kurus var izpildīt darbiniekam ērtā laikā un vietā. Visu darbu var veikt 100% attālināti, to savienojot ar darbu vai mācībam citviet. Ir līgumdarbi pie www lapu dizaina veidošanas kā arī reklāmas (baneri internetam un iespiestā reklāma) sagatavošanas. Priekšroka dizaineriem, kuri var izveidot www lapu dizainu līdz pat html+css līmenim. Atlīdzība ap 1000.- eur par pilnu slodzi (darba apjoms ir mazāks) atkarībā no darba rezultātiem. Lai pieteiktos, ir nepieciešams Pieteikuma CV laukā norādīt saites uz līdzšinējo darbu paraugiem. Dizaineriem izšķiroši ir iepriekšējo darbu paraugi.

Mūsu uzņēmumos biežāk piedāvato vakanču apraksts:

1. līgumdarbi ir piemēroti darbiniekiem, kuriem pamatdarbs ir citur, darbu apvienošanas kārtībā. Arī tie, kas pretendē uz pastavīgu darbu savu pirmo testa uzdevumu saņem līgumdarbu veidā,
2. pastāvīgs darbs. darbinieki, kuri prot patstāvīgi organizēt savu darbu, saņem iespējami lielu neatkarību, katram ir iedalīta sava atbildības zona, noteiktas pilnvaras un darba uzdevumi un to ietvaros visus lēmumus un izvēles darbinieks izdara pats, tai skaitā, darbinieks pats izvēlas sev ērtāko darba veidu, laiku un vietu, jo lielu vairumu no darbiem ir iespējams veikt attālināti (dažiem amatiem pat 100%). Vienmēr maksimāli gaidīti ir augsta līmeņa profesionāļi, tomēr arī liels atbalsts būs jaunākiem darbiniekiem, kuriem pieredze vēl nav tik liela, bet ir nopietna un noturīga interese ar aktīvu rīcību iespējami drīz sasniegt augsti profesionālu līmeni. Darbiniekam ir jābūt labam saimniekam sava lauciņā, jāprot patstāvīgi plānot, organizēt un virzīt savus darbus, uzņemties atbildību un kvalificēties augstāka līmeņa darbiem, tieši šādiem darbiniekiem ir priekšroka mūsu uzņēmumos.

 • Datortīklu, datorsistēmu speciālists ir labākais veids, kā uzsākt darbu IT jomā darbiniekiem ar mazu iepriekšējā darba pieredzi. Sākumā uzdevumi ir vienkārši, darbs vairāk rokām nekā ar galvu. Jāprot ierīkot datortīklus, apkalpot, instalēt win datorus; saskrūvēt un uzstādīt antenu un datu pārraides aparatūras konstrukcijas vecākā darbinieka vadībā. Pavisam jauki, ja ātri rodas dziļāka sapratne un pieredze datortīklu arhitektūrā un serveru apkalpē.
 • Linux, openBSD serveru un tīkla administrators ir nākamais solis tad, kad ir radusies izpratne par procesiem tīklā, tai skaitā, bezvadu tīklā, kad ir iegūta pieredze darbā ar dažāda tipa maršrutētājiem un dažādiem tīkla protokoliem. Iepriekšēja, vismaz trīs gadu darba pieredze tīkla un Linux serveru administrēšanā šai vakancei ir obligāta. Priekšroka kandidātiem ar sekojošām prasmēm:
  - OpenBSD un Linux datorsistēmu administrēšana
  - Apache, Bind, MySQL/MariaDB;
  - statiskā routēšana
  - Nginx, Postfix, Dovecot, Subversion, Nagios, Smokeping, Symon;
  - dinamiskā routēšana, BGP un OSPF protokolu zināšanas;
  - bezvadu tīklu konfigurēšana, darbs ar Mikrotik un Ubiquiti Networks routeriem;
  - ethernet tīkli, komutatoru konfigurēšana (VLAN, STP, trunking, SNMP)
 • PHP, html, flash, javasript, u.c. programmētāji. Arvien vairāk darbu pārādās tieši dažāda profila programmētājiem, bet it jo īpaši php progrāmmētājiem ar labu sql pieredzi. Iesniedzot pieteikumu, obligāti norādiet savu programmēšanas jomu un pieredzi, tas ļaus atrast un piedāvat Jums atbilstošākos programēšanas darbus.
 • Mārketinga, reklāmas, pakalpojumu pārdošanas speciālists. Regulārs darbs pārdošanas speciālistam. Potenciālo klientu apzināšana, perspektīvo klientu datu bāzes veidošana, piedāvājumu izstrādāšana, sarunu vešana, konsultāciju sniegšana, līgumu slēgšana. Brīvs darba režīms, iespējams strādāt attālināti, kā arī savienot ar citu darbu.
 • Datordizaina speciālists. Līgumdarbi pārsvarā web dizaina, elektroniskas un nedaudz arī poligrāfiskas reklāmas dizaina izgatavošanā - pamatā tikai līgumdarbi.
 • Jurists. Līgumu sagatavošana, juridiskas konsultācijas, darbi pie parādu piedziņas un cita veida juridiskie darbi.
 • Projektu un darba grupas vadītāja galvenais uzdevums ir virzīt un organizēt darbus. Projektu un darba grupas vadītājam nav tik ļoti izšķiroša šauri specializētās profesionālās zināšanas, cik prasme organizēt, virzīt un motivēt darba grupā iesaistītos profesionāļus, noteikt skaidrus darba mērķus un noteikumus, panākt iespējami efektīvu darba grupas darbu, atrast metodes ar kurām pa visīsako un racionālāko ceļu var sasniegt uzstādītos mērķus.

Piedāvājam:

 • Īpaši brīvu un radošu darba grafiku. Ir reizes (atkarībā no amata), kad konkrēti darbi ir jāizpilda noteiktā brīdī un noteiktā vietā, taču lielākoties darbinieks pats plāno un izvēlas gan sava darba laika sākumu un beigas, gan apjomu, gan vietu (daudzus darbus ir iespējams izpildīt neklātienē, atsevišķiem amatiem pat 100% apmērā). Ne katrs ir spējīgs rezultatīvi strādāt tik brīvā veidā, tamdēļ, pirms pieteikties uz vakancēm, darbiniekam ir kritiski jāizvērtē sava prasme plānot savu darbu un īstenot sevis ieplānoto.
 • Objektīvus, visiem vienādus darba nosacījumus, kas nodrošina visiem vienlīdzīgas karjeras iespējas, vadoties no sasniegtajiem darba rezultātiem.
 • Ir darbs dažādas kvalifikācijas darbiniekiem. Ir iespēja sākt ar vienkāršākiem darbiem un palielināt savu pozīciju atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem.
 • Radošu darbu ar jaunākajām tehnoloģijām, strauji augošā un perspektīvā nozarē.
 • Nopietnu atalgojumu par nopietnu darbu.
 • Algas līmenis ir augstāks nekā vidēji valstī un īpaši augsts tas ir darbiniekiem ar izciliem darba rezultātiem.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju vai arī pieteikt savu kandidatūru, lūdzu, aizpildīt pieteikumu.