Pakalpojumi

Kā saņemt pakalpojumus lētāk vai vispār bez maksas uz neierobežoti ilgu laiku?

Ja gadījumā Jums kļūst zināms, ka kādam (fiziskai vai juridiskai personai) ir nepieciešami interneta, datoru apkalpes, datu drošības vai citi mūsu piedāvāti pakalpojumi, tad atliek mums par to paziņot, mēs veiksim visu nepieciešamo, lai noslēgtu līgumu un ja tas izdodas, tad Jūs katru mēnesi saņemsiet ikmēneša samaksu nolīgtu procentu apmērā no šī jaunā klienta veiktajām iemaksām. Samaksu Jus varat izmantot, lai norēķinātos par Jūsu saņemtajiem pakalpojumiem. Procentu apmērs ir atkarīgs no piesaistīto klientu daudzuma, pasūtīto pakalpojumu apjoma, aģenta aktivitates un visbiežāk ir robežās no 10% līdz 30%.

Aģentam, kurš ir sekmīgi palīdzējis atrast vismaz vienu klientu, tiek piešķirta pieeja uzskaites datu bāzei, kurā jeburā brīdī ir iespējams redzēt, visus attiecīgā aģenta piesaistīto klientu datus (kad un kādi rēķini nosūtīti, kad un kādas klientu samaksas ir saņemtas, kā arī kāda ir aprēķinātā/izmaksātā aģenta komisija).

Nedaudz uzmanības un ļoti minimālas piepūles viena tālruņa zvanu apmērā un Jūs saņemat internetu un citus pakalpojumus par būtiski samazinatu maksu vai vispār bez maksas. Visbiežāk tieši kaimiņus, paziņas izdodas piesaistīt, bet, ja piesaistīsiet uzņēmumus, tad Jūsu komisija būs īpaši patīkama.

Gadījumā, ja esat gatavs ar klientu piesaistīšanu nodarboties regulāri un profesionāli, tad piesakiet savu interesi . Nopietni noskaņotiem un rezultatīviem darbiniekiem vienmēr varēsim piedāvat nopietnu atalgojumu atbilstoši darba rezultātam.