Sadarbība ar namu īpašniekiem un apsaimniekotājiem

Piedāvājam jaunās un atjaunotās ēkās iekārtot modernu datu pārraides, telefonijas un/vai TV tīklu. Turklāt varam izskatīt iespēju, kā šos tīklus ierīkot, mājas saimniekam par to nemaksājot pilnībā vai daļēji.

Līdzšinēja pieredze ir pierādījusi, ka no šis sadarbības iegūst abas iesaistītās puses. Pieminēsim dažas priekšrocības, ko iegūst namu īpašnieki un apsaimniekotāji, ja ēkā tiek ierīkots plānveida datortīkls:

  • Būtiski pieaug potenciālo īrnieku interese par Jūsu piedāvātajām telpām. Mūsdienās internets ir viens no plašāk izmantotajiem saziņas līdzekļiem, un interneta pieejamība dzīves vietā bieži ir nozīmīga, ja pat ne obligāta prasība;
  • Mūsdienās, kad internetam jau ir nozīmīgāka loma nekā citiem saziņas līdzekļiem tādiem kā fakss, pasts, u.c., piedāvāt pārdošanai vai īrei telpas bez interneta pieslēguma būtu tas pats, kas piedāvāt telpas bez elektrības, bez ūdensvada un bez apkures un prasīt, lai īrnieki vai nākamie īpašnieki paši atrisina šīs problēmas.
  • Ja tiek ierīkots sistemātisks tīkls, ievērojami palielinās kārtība ēkā. Varat viegli iedomāties, kas notiks, ja vienā ēkā tiks ierīkoti paralēli divas, trīs vai pat piecas ūdensvada, kanalizācijas vai elektroinstalācijas sistēmas. Savukārt  datu pārraides tīkli ēkās tiek veidoti, tos neplānojot. Visbiežāk katrs īrnieks atrod savus pakalpojumu sniedzējus, un vienā ēkā var būt pat septiņi vai vairāk paralēli tīkli;
  • Atkarībā no esošajiem apstākļiem, vienots datu pārraides tīkls ēkā var nodrošināt lielākus vai mazākus papildus ienākumus. Lūdzu, informējiet par savu interesi, un mūsu speciālisti veiks visu nepieciešamo, lai novērtētu un izplānotu datu tīkla izveides iespējas Jūsu ēkā.